Reference

Babylon Liberec a.s. (největší společensko-zábavní komplex v ČR.)
Vypracování marketingové, ekonomické a provozně-technické koncepce provozu všech výrobních, odbytových, a skladovacích provozů, vybavení, pracovníci - produktivita, rentabilita činností, struktura prodeje, sortimenty, organizace a řízení provozu (i jiné).
CENTRUM SULICE (PRAHA)
Vypracování marketingové a provozně-ekonomické studie obchodní sítě v nové výstavbě sídliště.- koncepce obchodní sítě (prodejna, restaurace a další obchodní i občanská vybavenost)
JEDNOTA LIBEREC
Vypracování Příruček správné hygienické a výrobní praxe, systémy kritických bodů (HACCP) na prodejnách družstva.
VELKOOBCHOD ZELENINY LIBEREC
Vypracování vnitropodnikových hygienických předpisů – Systém kritických bodů (HACCP), Příručka správné hygienické a výrobní praxe.
VELKOOOBCHOD POTRAVINAMI ROKYTNICE n. J.
Vypracování vnitropodnikových hygienických předpisů – Systém kritických bodů (HACCP), Příručka správné hygienické a výrobní praxe.
SD JEDNOTA JILEMNICE
Vypracování Příruček správné hygienické a výrobní praxe, systémy kritických bodů (HACCP) na maloobchodních prodejnách potravin družstva.
SD JEDNOTA TEPLICE
OBCHODNĚ- PROVOZNÍ KONCEPCE ROZVOJE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ve venkovských částech okresu Teplice.
RPG REAL ESTATE Ostrava ve Frýdku – Místku
Vypracování provozně-ekonomické a marketingové studie pro přestavbu ubytovacího komplexu hornických ubytoven na moderní hotelové provozy kategorie H**** a H *****
ZÁMEK ŽEROTÍNŮ Valašské Meziříčí (MÚ Valašské Meziříčí)
Vypracování provozní koncepce pro rekonstrukci a modernizaci zámku na hotel ****
HOTEL STARÁ RADNICE (MÚ Česká Skalice)
Vypracování obchodně - provozního záměru a studie na výstavbu hotel STARÁ RADNICE v České Skalici
PARKHOTEL**** hotel NOVÝ BOR - přestavba Riedlovy vily a nová výstavba hotelu, přístavba restaurace
Obchodně – provozní a marketingová koncepce, vybavení, pracovníci – produktivita – až po uvedení do provozu. Spolupráce s architektem, projektantem, stavební firmou.
PŘÍSTAVBA HOTELU u Zimního stadionu MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Studie a propočty návratnosti investice
HOTEL VÍTKOV *** PRAHA
Mystery shopping, kvalita poskytovaných služeb, činnost pracovníků – vyhodnocení, jídelní a nápojové lístky - vyhodnocení
Fast Food Technologies s.r.o.
Vypracování originální obchodně-provozní koncepce fastfoodových restaurací CROMPY (Praha), organizace a řízení provozoven, pracovníci, technologie výroby a prodeje produktů, spolupráce s dodavateli technologií, a další – uvedení do provozu.
RESTAURACE NA HALDĚ PARDUBICE
Mystery shopping, vyhodnocení kvality služeb, hodnocení činnosti pracovníků, organizace práce, tržní akce, opatření ke zvýšení zisku, vyhodnocení jídelních a nápojových lístků – opatření ke zkvalitnění činnosti a provozu.
RESTAURACE SEPTIM PODĚBRADY - Kolonáda
Vypracování různých vnitropodnikových předpisů, provozních řádů, vnitropodnikových hygienických předpisů (HACCP a Příručka správné hygienické a výrobní praxe pro bufet, restauraci, pizzerii, bazén, saunu, ubytování.
ZÁVODNÍ JÍDELNA SČVK LIBEREC
Vypracování vnitropodnikových provozních a hygienických předpisů včetně HACCP – systému kritických bodů v aplikaci na provozy závodních jídelen – rozvoz jídel, vícesměnné provozy apod.
ZÁVODNÍ JÍDELNA LOMNICE n. P
Vypracování vnitropodnikových provozních a hygienických předpisů včetně HACCP – systému kritických bodů v aplikaci na provozy závodních jídelen – rozvoz jídel, vícesměnné provozy apod.
ZÁVODNÍ JÍDELNA TACHOV
Vypracování vnitropodnikových provozních a hygienických předpisů včetně HACCP – systému kritických bodů v aplikaci na provozy závodních jídelen – rozvoz jídel, vícesměnné provozy apod.
Kavárna Wall Street Café Praha
Vypracování rozboru obchodních čiností kavárny, studie proveditelnosti, SWOT analýza, návrh opatření pro zlepšení všech činností a koncepce provozu, která zaručí vyšší rentabilitu činnosti.
BAZÉN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Studie pro přestavbu bazénu - provoz, organizace a řízení souvisejících služeb pro návštěvníky.
RELAX CENTRUM HOLICE
Studie provozního řešen í pro relaxační centrum - služby, ekonomická návratnost, podklady pro získání dotace z fondů EU.
DŮM PRO SENIORY JILEMNICE (MÚ Jilemnice)
Příručka správné hygienické a výrobní praxe, systém kritických bodů (HACCP), dovoz a rozvoz jídel
DŮM PRO SENIORY KOPŘIVNICE (MÚ Kopřivnice)
Posouzení projektu, vypracování vnitropodnikových předpisů - provozní řády, systém kritických bodů (HACCP), Příručka správné hygienické a výrobní praxe, rozvoz jídel, požární předpisy, předpisy pro bezpečnost práce a další