Služby

PODNIKATELSKÉ PORADENSTVÍ v hotelnictví (ubytování), gastronomii (stravování), potravinářské výrobě, v sociálním podnikání

- Podnikatelský plán, podklady pro získání finančních prostředků – úvěry, půjčky dotace
- Jak na efektivní a rentabilní podnikání v gastronomii, hotelnictví, potravinářské výrobě
- Vypracování a nezávislé ověřování vnitropodnikových standardů a manuálů
- Vypracování provozních řádů a provozních předpisů, které vyplývají ze zákonů : ubytování, sanitační, vodního zdroje, sauny, bazénu, koupaliště, základní bezpečnostní a požární předpisy, ochrana zdraví při práci
- Vnitřní audity (nezávislé objektivní posouzení organizace a řízení provozu ve vašem zařízení, kvalita práce , marketingové aktivity, rozsah, nabídka, kvalita poskytovaných služeb
- Mystery shopping – jak pracuje váš personál
- Audity stravovacích provozů v uzavřeném stravování (zařízení sociálních služeb, domovy pro seniory, školní jídelny, závodní jídelny, zařízení ministerstva vnitra) – vybavení zařízení, produktivita
- Jak zvýšit výkony, obrat, tržby, zisk, využití lůžkové kapacity, kvalitu pokrmů, kvalitu služeb – výstupy k realizaci ve vašem provozu
- Revitalizace (oživení) provozu – trendy, změny v nabídce, výcvik personálu, prezentace firmy
- Hotelové, restaurační informační, rezervační a pokladní systémy – i EET (co je optimální, co potřebujete)
- Financování činností (úvěry, půjčky, dotace z EU) – možnosti, jak na to, návratnost investiceUBYTOVÁNÍ

– provoz, organizace a řízení UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ (hotely, pensiony, chatové osady, kempy, domovy pro seniory). Organizace a řízení provozu – rentabilita a zisk, optimální vybavení a zařízení, provozní řády, pracovní manuály, hygienické manuály, marketing, řízení nabídky a prodeje. Nová výstavba, vyhodnocení projektů, rekonstrukce, modernizace a přestavby provozů ubytovacích zařízení.

STRAVOVÁNÍ A GASTRONOMIE, ZÁBAVA

– provoz, organizace a řízení STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ (restaurace, fastfoody, pizzerie, bufety, občerstvení, kavárny diskotéky, hostince, pivní bary, školní a závodní jídelny, stravování seniorů, dovoz a rozvoz jídel, catering, gastronomické programy a gastronomické koncepce provozní koncepce, návrhy optimalizace vybavení a zařízení kuchyní, zástavbové studie.


POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA – POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBNY

– (masná výroba a zpracování masa, výroba uzenin, studená kuchyně, teplá kuchyně a rozvoz výrobků. Výrobky z ovoce nebo zeleniny, džemy, čaje, KONCEPCE POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY, hodnocení jakosti, provozní hygienické předpisy (HACCP) vybavení a zařízení.

HYGIENICKÉ PŘEDPISY

– pro provoz obchodních zařízení a provozoven na principu systému kritických bodů (HACCP), PŘÍRUČKY SPRÁVNÉ HYGIENICKÉ A VÝROBNÍ PRAXE- konkrétně pro váš provoz, co nejjednodušeji, srozumitelně, v souladu se zákonnými požadavky.